Digitaal zoeken

Het is zover! Voor het eerst kan er in Nederland digitaal gezocht worden! U hoeft geen laarzen en warme kleding aan te trekken maar kunt gewoon in uw luie stoel de meest mooie vondsten doen! En dat alles dank zij de homepage van DSH te Zalk. Uw gastheer Ruud de Heer trakteert u op de mooiste vondsten waar u voorlopig alleen nog maar van kunt dromen. Maar u kunt ze wel proberen te vinden in het digitale zoekveld. Voorwaar geen sinecure want de mooiste vondsten zitten goed verstopt en behoorlijk diep. Daar heb je dus wel een klasse detector voor nodig en geen huis-, tuin- en keukendingetje! En natuurlijk moet u uw baantjes laten overlappen ;-) Veel succes!
Kies eerst een virtuele detector (door op een logo te klikken), waarvan u denkt dat dit een geschikte detector is om uw tocht met succes te volbrengen, en ga met uw muis (over de kaart die dan verschijnt) op zoek naar waardevolle voorwerpen.

Minelab fisher C-scope
Whites Garret Tesoro
looptekst