Waar komt de naam "Zalk" vandaan?


Welnu:
In de dagen van Olim, toen de kip nog op het water neerstreek, was er een vrachtvaarder die met zijn zeilschuit op de IJssel het tolhuis van rovershol de Buckhorst passeerde.
Men riep hem aan en waarschuwde hem om het tolgeld te betalen..... De schipper stond in twijfel: "ZAL'K wel of ZAL'K niet betoalen".

Zalk ligt aan de uiterwaarden van de IJssel en is omgeven door een prachtig bos en weide gebied, waar nog steeds een bijzondere flora en fauna te ontdekken is. Rivierduinen accentueren het landschap waarop in vroegere dagen jagersvolkjes hun kampementen hadden. Zalk wordt al in de 11e eeuw genoemd als zijnde "de Heerlijkheid van Buckhorst. De Buckhorst (zie kaart) was een voormalig roofriddersslot. Muntje In de directe omgeving hebben meerdere van dit soort roversnesten gestaan zoals Kasteel "Puttenstein", Kasteel "Wittenstein", Kasteel "de Ierst" en Kasteel "de Voorst". Allen hadden een directe inkomsten bron: tol heffen op de doorgaande wegen en de scheepvaart op de IJssel. Natuurlijk werden ook de steden Zwolle, Kampen en Elburg regelmatig "bezocht" om penningen te "innen". En wee degene die zich in de buurt van zo'n Roversnest bevond: hij bekocht dit met geld en leven.
Helaas zijn al deze burchten indertijd verwoest. Hier en daar is in het landschap nog te zien dat er iets gestaan moet hebben (zie foto). De vondsten die er met een detector gedaan zijn kunt u o.a. zien op onze bodemvondstenpagina.

Daar vroeger de dijken ontbraken, had de IJssel vrij spel en stroomde dan met hoog water diep het binnenland in. Vandaar dat er bij Zalk erg veel terpen te vinden zijn alwaar de geschiedenis eigenlijk stil is blijven staan.

Om vanuit het achterland naar b.v. Zwolle te kunnen reizen ontstonden er meerdere voet- en pontveren. Nu rest er nog maar één waar men tot voor kort nog met een roeiboot over de IJssel werd gezet.

Vlak bij Zalk lag in vroeger dagen het plaatsje Coten. Tijdens een zeer zware overstroming is dit gehucht helemaal van de kaart geveegt. Er rest slechts nog een vage herinnering aan dit dorp: het Kater(Coter)veer.

Het dorpje Zalk heeft slechts 650 inwoners en natuurlijk een eigentijdse herberg. De dorpskern is gebleven: ouderwets en mooi. Zeker de moeite waard om eens te komen kijken. Ik zeg wel eens: "In Zalk moet de 2e wereldoorlog nog beginnen".

Klik op cirkel voor toeristische info over Zalk. Kaart Zalk Muntjes
fietsroute niks